بایگانی‌ روزانه: ژانویه 6, 2018

0

تاثیر نورآرایی و آذین بندی در شهر

ماهنامه تاسیسات برق ساختمان شماره 21 مریم اسدی نور به عنوان عنصر غیر کالبدی در شهر، تأثیر بسیار زیادی در کیفیت فضاهای شهری دارد. نورهای مختلفی که، از طریق نورآرایی شبانه، عناصر شهری را در شب روشن می­کند، بسته به این­که با چه رنگی، از چه جهتی نصب شود، تأثیرات...