درباره ما

 

صاحب امتیاز، مدیرمسئول و سردبیر: مهندس علی حسن سبک روح

نشانی دفتر مرکزی: تهران- بزرگراه یادگار امام- خیابان دامپزشکی- پلاک 912

تلفن :66032104

همراه:09123364583

فکس:66032534