لیست قیمت جدید محصولات نیوپایپ منتشر شد. نهم شهریور 98

لیست قیمت جدید محصولات نیوپایپ منتشر شد. نهم شهریور 98

جهت سفارش با شماره 66032104 و یا 09123364583تماس حاصل فرمایید

قیمت مورخ 9 -6-98 ابعاد نام کالا کد کالا
44490 16mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91216
72690 20mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 91620
132390 25mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 92025
192100 32mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 92632
607860 40mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 93240
790520 50mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید، مقاوم تا 95 درجه) 94150
995000 63mm لوله نیو پایپ pex al pex (سفید تا 95 درجه) 95162
6500 16mm فوم لوله ای سفید 13010
7820 20mm فوم لوله ای سفید 13012
10480 25mm فوم لوله ای سفید 13014
13260 32mm فوم لوله ای 13016
17370 40mm فوم لوله ای 13018
21550 50mm فوم لوله ای 13020
29970 63mm فوم لوله ای 13022
66550 1/2″ مغزی 10110
126000 3/4″ مغزی 10112
199230 1″ مغزی 10114
172480 1 1/4″ مغزی 10116
190610 1 1/2″ مغزی 10118
92190 3/4″*1/2″ تبدیل رو پیچ 10210
18541 3/4″*1″ تبدیل رو پیچ 10212
87750 1/2″ مغزی رو پیچ تو پیچ 10310
117770 3/4″ مغزی رو پیچ تو پیچ 10312
198560 1″ مغزی رو پیچ تو پیچ 10314
63780 مغزی رو پیچ تو پیچ 1/2″ طول تو پیچ 15mm 10320
82480 مغزی رو پیچ تو پیچ 1/2″ طول تو پیچ 25mm 10322
91570 مغزی رو پیچ تو پیچ 1/2″ طول تو پیچ 13 10324
117880 1/2*3/4 تبدیل رو پیچ 3/4 تو پیچ 1/2 10406
71460 3/4″*1/2″ تبدیل رو پیچ3/4″ تو پیچ”1/2 10408
148970 1″*3/4″ تبدیل رو پیچ3/4″ تو پیچ 1″ 10410
144280 3/4″*1″ تبدیل رو پیچ1″ تو پیچ3/4″ 10450
201370 تبدیل تو  پیچ1″ تو پیچ1/4  1″ 10452
216490 تبدیل تو  پیچ3/4″ تو پیچ1/4  1″ 10454
155380 1/2″ زانویی 90 درجه 10510
230420 3/4″ زانویی 90 درجه 10512
144550 1/2″ چیقی 10610
252280 3/4″ چیقی 10612
332870 1″ چیقی 10614
188490 1/2″ *1″ چپقی مخصوص هوا گیری 10616
1 1/2″ سه راهی 10710
1 3/4″ سه راهی 10712
1 1″ سه راهی 10714
109490 16*1/2″ مهره و ماسوره 10810
150680 16*3/4″ مهره و ماسوره 10812
156020 20*1/2″ مهره و ماسوره 10813
124870 20*3/4″ مهره و ماسوره 10814
250280 25*3/4″ مهره و ماسوره 10816
289720 25*1″ مهره و ماسوره 10818
37830 16*1/2″ حلقه و ماسوره 10850
78950 3/4″ درپوش تو پیچ 11912
1840 16mm بست لوله 12110
220 20mm بست لوله 12112
2510 25mm بست لوله 12114
4430 32mm بست لوله 12116
3540 16mm بست زوج لوله 12150
3560 20mm بست زوج لوله 12152
4150 25mm بست زوج لوله 12154
750 16mm بست لوله خار دار 12160
6170 1/2″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 12210
6170 1/2″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 12212
11890 3/4″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 12214
11890 3/4″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 12216
18110 1″ درپوش پایه بلند پلاستیکی آبی 12218
18110 1″ درپوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 12220
2700 1/2″ درپوش پلاستیکی 12250
4860 1/2″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار 12270
7600 3/4″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار 12272
10350 1″ درپوش رزوه دار پایه کوتاه اورینگ دار 12274
9070 63mm صفحه نصب تک 12310
18190 153mm صفحه نصب زوج 12410
24830 280mm صفحه نصب زوج 12411
50290 500mm صفحه نصب رادیاتوری 12412
336330 (1″*1/2″)2b کلکتور مدولار 12422
487670 (1″*1/2″)3b کلکتور مدولار 12423
650380 (1″*1/2″)4b کلکتور مدولار 12424
729460 (1″*1/2″)2b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12432
1029800 (1″*1/2″)3b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12433
1361750 (1″*1/2″)4b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12434
1722600 (1″*1/2″)5b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12435
2065730 (1″*1/2″)6b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12436
2384260 (1″*1/2″)7b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12437
2724830 (1″*1/2″)8b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی آبی 12438
729460 (1″*1/2″)2b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12442
1029800 (1″*1/2″)3b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12443
1361750 (1″*1/2″)4b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12444
1722600 (1″*1/2″)5b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12445
2065730 (1″*1/2″)6b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12446
2384260 (1″*1/2″)7b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12447
2724830 (1″*1/2″)8b کلکتور مدولار به همراه والو کوپلی قرمز 12448
23920 280mm صفحه نصب زوج زیر ظرفشویی 12451
41010 صفحه نصب زیر پکیج 12452
354780 (3/4″*1/2″)2b کلکتور 12512
532170 (3/4″*1/2″)3b کلکتور 12513
693790 (3/4″*1/2″)4b کلکتور 12514
867240 (3/4″*1/2″)5b کلکتور 12515
421520 (1″*1/2″)2b کلکتور 12522
615510 (1″*1/2″)3b کلکتور 12523
824040 (1″*1/2″)4b کلکتور 12524
1020900 (1″*1/2″)5b کلکتور 12525
1224890 (1″*1/2″)6b کلکتور 12526
1428410 (1″*1/2″)7b کلکتور 12527
1632110 (1″*1/2″)8b کلکتور 12528
1795670 (1″*1/2″)9b کلکتور 12529
2085010 (1″*1/2″)10b کلکتور 12530
2171880 (1″*1/2″)11b کلکتور 12531
2369120 (1″*1/2″)12b کلکتور 12532
1092580 (1″*3/4″)3b کلکتور 12533
1391920 (1″*3/4″)4b کلکتور 12534
1864720 (1″*3/4″)5b کلکتور 12535
1900080 (1″*3/4″)6b کلکتور 12536
1184150 (11/4″*1/2″)4b کلکتور 12544
1479510 (11/4″*1/2″)5b کلکتور 12545
1735960 (11/4″*1/2″)6b کلکتور 12546
2024820 (11/4″*1/2″)7b کلکتور 12547
2365490 (11/4″*1/2″)8b کلکتور 12548
2602770 (11/4″*1/2″)9b کلکتور 12549
2892560 (11/4″*1/2″)10b کلکتور 12550
3182360 (11/4″*1/2″)11b کلکتور 12551
3548900 (11/4″*1/2″)12b کلکتور 12552
1401890 (11/4″*3/4″)3b کلکتور 12553
1829930 (11/4″*3/4″)4b کلکتور 12554
2259030 (11/4″*3/4″)5b کلکتور 12555
2692680 (11/4″*3/4″)6b کلکتور 12556
2473110 (11/2″*1/2″)4b کلکتور 12564
3284220 (11/2″*1/2″)5b کلکتور 12565
3940640 (11/2″*1/2″)6b کلکتور 12566
4596800 (11/2″*1/2″)7b کلکتور 12567
5253260 (11/2″*1/2″)8b کلکتور 12568
5909330 (11/2″*1/2″)9b کلکتور 12569
1876670 (11/2″*3/4″)3b کلکتور 12573
2692000 (11/2″*3/4″)4b کلکتور 12574
3364220 (11/2″*3/4″)5b کلکتور 12575
3941600 (11/2″*3/4″)6b کلکتور 12576
4598090 (11/2″*3/4″)7b کلکتور 12577
5254540 (11/2″*3/4″)8b کلکتور 12578
5910650 (11/2″*3/4″)9b کلکتور 12579
128490 3/4″ درپوش فلزی کلکتور 12591
113480 1″ درپوش فلزی کلکتور 12592
122690 1″ در پوش تو پیچ مخصوص کلکتور مدولار 12593
186960 11/4″ درپوش فلزی روپیچ 12594
203990 11/2″ درپوش فلزی روپیچ 12595
115740 1″ درپوش فلزی مخصوص هواگیری 12600
199380 1 1/4″ درپوش فلزی مخصوص هواگیری 12602
165340 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/4″ 1 با خروجی 1/2 تو پیچ 12603
209290 1 1/2″ درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 12604
190070 درپوش فلزی مخصوص هواگیری کلکتور 1/2″ 1 با خروجی 1/2 تو پیچ 12605
28370 پیچ هوا گیری 12610
7159810 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 3b  تیپ پرسی 12723
9449480 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 4b  تیپ پرسی 12724
11571190 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 5b  تیپ پرسی 12725
13831500 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 6b  تیپ پرسی 12726
16329680 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 7b  تیپ پرسی 12727
18570160 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 8b  تیپ پرسی 12728
6671540 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 3b  تیپ کوپلی 12823
8850800 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 4b  تیپ کوپلی 12824
11010060 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 5b  تیپ کوپلی 12825
13146600 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 6b  تیپ کوپلی 12826
15050040 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 7b  تیپ کوپلی 12827
17542550 کلکتور رفت ترموستاتیک و کلکتور برگشت همراه با والو (1/2*1) 8b  تیپ کوپلی 12828
1458410 45*45 جعبه کلکتور 15010
1791500 65*45 جعبه کلکتور 15012
2754770 95*45 جعبه کلکتور 15014
2700750 جعبه کلکتور 65*50 همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) 15015
2493700 45*85 جعبه کلکتور 15016
3163480 جعبه کلکتور 80*50 همراه با پایه (مخصوص گرمایش از کف ترموستاتیک) 15020
2160600 45*75 جعبه کلکتور 15022
54370 پایه کلکتور 15050
8080 3/4″ بست کلکتور 15110
5320 3/4″ بست کلکتور طرح B 15111
5410 1″ بست کلکتور طرح B 15113
6120 1 1/4″ بست کلکتور طرح B 15115
6370 1 1/2″ بست کلکتور طرح B 15128
106000 16*16 بوشن پرسی 20110
143110 20*20 بوشن پرسی 20112
214460 25*25 بوشن پرسی 20114
300170 32*32 بوشن پرسی 20116
1297290 40*40 بوشن پرسی 20118
2135520 50*50 بوشن پرسی 20120
3367090 63*63 بوشن پرسی 20122
125370 20*16 بوشن تبدیل پرسی 20210
177370 25*16 بوشن تبدیل پرسی 20212
214110 25*20 بوشن تبدیل پرسی 20214
219850 32*20 بوشن تبدیل پرسی 20216
284880 32*25 بوشن تبدیل پرسی 20218
1121500 40*25 بوشن تبدیل پرسی 20222
1216650 40*32 بوشن تبدیل پرسی 20224
1309950 50*32 بوشن تبدیل پرسی 20226
1450670 50*40 بوشن تبدیل پرسی 20228
2823620 63*40 بوشن تبدیل پرسی 20232
2994170 63*50 بوشن تبدیل پرسی 20234
167900 16*16 زانوی 90 درجه پرسی 20510
212470 20*20 زانوی 90 درجه پرسی 20512
312910 25*25 زانوی 90 درجه پرسی 20514
406470 32*32 زانوی 90 درجه پرسی 20516
1818750 40*40 زانوی 90 درجه پرسی 20518
2706310 50*50 زانوی 90 درجه پرسی 20520
5156280 63*63 زانوی 90 درجه پرسی 20522
180730 16*16*16 سه راهی پرسی 20710
247500 20*20*20 سه راهی پرسی 20712
474430 25*25*25 سه راهی پرسی 20714
642650 32*32*32 سه راهی پرسی 20716
2469630 40*40*40 سه راهی پرسی 20718
4530260 50*50*50 سه راهی پرسی 20720
6720520 63*63*63 سه راهی پرسی 20722
252630 20*16 سه راهی تبدیل پرسی16- 16*20*16 20740
200820 16*16 سه راهی تبدیل پرسی20- 16*16*20 20742
214680 16*20 سه راهی تبدیل پرسی20 20744
287990 20*16 سه راهی تبدیل پرسی20 20746
302900 16*16 سه راهی تبدیل پرسی25 20748
323540 16*20 سه راهی تبدیل پرسی25 20749
307890 16*25 سه راهی تبدیل پرسی25 20750
367080 20*20 سه راهی تبدیل پرسی25 20752
403520 20*25 سه راهی تبدیل پرسی25 20754
400790 32*16 سه راهی تبدیل پرسی25 20757
483160 16*32 سه راهی تبدیل پرسی32 20758
530670 20*32 سه راهی تبدیل پرسی32 20760
520960 25*25 سه راهی تبدیل پرسی32 20762
585030 25*32 سه راهی تبدیل پرسی32 20764
2123600 20*40 سه راهی تبدیل پرسی40 20770
2184370 25*40 سه راهی تبدیل پرسی40 20773
2095380 32*32 سه راهی تبدیل پرسی40 20776
2450850 32*40 سه راهی تبدیل پرسی40 20779
2856000 25*50 سه راهی تبدیل پرسی50 20782
2967760 32*50 سه راهی تبدیل پرسی50 20784
3228600 40*50 سه راهی تبدیل پرسی50 20786
5081770 25*63 سه راهی تبدیل پرسی63 20790
5301920 32*63 سه راهی تبدیل پرسی63 20792
5453550 40*63 سه راهی تبدیل پرسی63 20794
235880 16*1/2″ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی 20910
154160 16*1/2″ زانویی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 20911
271280 20*1/2″ زانویی صفحه دار تو پیچ پرسی 20914
206250 20*1/2″ زانویی صفحه دار پلیمری تو پیچ پرسی 20915
228550 16*3/4″ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی 21010
277930 20*3/4″ زانویی صفحه دار رو پیچ پرسی 21014
318540 16*1/2″*16 سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ پرسی 21110
366890 20/1/2″*20 سه راهی 90 درجه صفحه دار تو پیچ پرسی 21114
282630 16*1/2″*16 سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی 21310
360040 20*1/2″*20 سه راهی صفحه دار تو پیچ پرسی 21314
186070 16*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری پرسی 21510
276890 16*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری پرسی طرح B 21511
247400 16*1/2″*20 سه راهی 90 دیواری پرسی 21512
264860 20*1/2″*20 سه راهی 90 دیواری پرسی 21514
256130 20*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری پرسی 21516
130790 16*1/2″ زانویی دیواری پرسی 21610
254740 16*1/2″ زانویی دیواری پرسی طرح B 21611
178990 20*1/2″ زانویی دیواری پرسی 21614
400140 25*3/4″ زانویی دیواری پرسی 21618
421760 32*1″ زانویی دیواری پرسی 21622
307520 16*1/2″*16 سه راهی دیواری پرسی 21710
367870 20*1/2″*20 سه راهی دیواری پرسی 21714
460490 16*1/2″*16 سه راهی دیواری موازی پرسی 21810
503950 20*1/2″*20 سه راهی دیواری موازی پرسی 21814
70010 16mm درپوش پرسی 21910
106020 20mm درپوش پرسی 21912
101350 25mm درپوش پرسی 21914
190650 32mm درپوش پرسی 21916
461940 40mm درپوش پرسی 21918
576920 50mm درپوش پرسی 21920
709530 63mm درپوش پرسی 21922
94900 16*1/2″ بوشن رو پیچ پرسی 30210
130710 20*1/2″ بوشن رو پیچ پرسی 30212
176460 20*3/4″ بوشن رو پیچ پرسی 30214
186560 25*1/2″ بوشن رو پیچ پرسی 30216
213920 25*3/4″ بوشن رو پیچ پرسی 30218
315150 25*1″ بوشن رو پیچ پرسی 30220
340620 32*1″ بوشن رو پیچ پرسی 30222
716810 32*11/4″ بوشن رو پیچ پرسی 30224
1785830 40*11/4″ بوشن رو پیچ پرسی 30228
1991890 50*11/2″ بوشن رو پیچ پرسی 30232
3142300 63*2″ بوشن رو پیچ پرسی 30236
128150 16*1/2″ بوشن تو پیچ پرسی 30410
139500 20*1/2″ بوشن تو پیچ پرسی 30412
194420 20*3/4″ بوشن تو پیچ پرسی 30414
238430 25*3/4″ بوشن تو پیچ پرسی 30418
330990 25*1″ بوشن تو پیچ پرسی 30420
373480 32*1″ بوشن تو پیچ پرسی 30422
801520 32*11/4″ بوشن تو پیچ پرسی 30424
1799620 40*11/2″ بوشن تو پیچ پرسی 30428
1989370 50*1″1/2″ بوشن تو پیچ پرسی 30432
3381020 63*2″ بوشن تو پیچ پرسی 30436
160230 16*1/2″ زانویی رو پیچ 90 پرسی 30510
235290 20*3/4″ زانویی رو پیچ 90 پرسی 30514
303010 25*3/4″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی 30518
417550 25*1″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی 30520
443140 32*1″ زانویی رو پیچ 90 درجه پرسی 30522
181900 16*1/2″ زانویی چپقی پرسی 30610
209340 20*1/2″ زانویی چپقی پرسی 30612
250090 20*3/4″ زانویی چپقی پرسی 30614
241210 25*3/4″ زانویی چپقی پرسی 30618
338840 25*1″ زانویی چپقی پرسی 30620
440370 32*1″ زانویی چپقی پرسی 30622
1673200 40*11/2″ زانویی چپقی پرسی 30626
2572370 50*11/2″ زانویی چپقی پرسی 30630
258350 16*1/2″*16 سه راهی تو پیچ پرسی 30760
320250 20*1/2″*20 سه راهی تو پیچ پرسی 30762
369130 25*1/2″*25 سه راهی تو پیچ پرسی 30766
476710 25*3/4″*25 سه راهی تو پیچ پرسی 30768
627650 32*3/4″*32 سه راهی تو پیچ پرسی 30772
1956530 40*3/4″*40 سه راهی تو پیچ پرسی 30776
2630280 50*1″*50 سه راهی تو پیچ پرسی 30780
164110 16*1/2″ مهره و ماسوره پرسی 30810
246470 20*1/2″ مهره و ماسوره پرسی 30816
380730 25*3/4″ مهره و ماسوره پرسی 30820
589780 32*1″ مهره و ماسوره پرسی 30824
1847240 40*11/4″ مهره و ماسوره پرسی 30828
2333590 50*11/2″ مهره و ماسوره پرسی 30836
249220 والو کلکتوری 1/2 با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسیته پروانه ای 35000
281420 والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ 1/2″ با دسته پروانه ای (توپی بزرگ) 35001
263940 16*1/2″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35002
304970 20*1/2″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35004
346610 والو کلکتوری 3/4 با قابلیت نصب مهره ماسوره با دسته پروانه ای 35005
400570 20*3/4″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35006
470900 25*3/4″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35008
683120 25*1″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35010
746920 32*1″ والو کلکتور کوپلی با دسته پروانه ای 35012
305900 والو ورودی رادیاتوری 1/2 (ربع گرد) 35014
301680 والو ورودی رادیاتوری 1/2 35016
254280 والو خروجی رادیاتوری 1/2 35018
239030 والو با قابلیت نصب دو سر مهره ماسوره پرسیرزوه ای 1/2″ sgp آبی و قرمز 35020
256230 والو کلکتوری تو پیچ رو پیچ 1/2″ (آبی و قرمز) 35021
246320 16*1/2″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی  و قرمز 35022
282050 20*1/2″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی  و قرمز 35024
301320 والو کلکتوری یکسر مغزی 3/4″ آبی و قرمز 35040
403730 20*3/4″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی 35042
469730 25*3/4″ والو کلکتوری یکسر کوپلی قرمز 35044
681150 25*1″ والو کلکتوری یکسر کوپلی آبی  و قرمز 35046
747950 32*1″ والو کلکتوری یکسر کوپلی 35048
261370 والو دو سر رو پیچ 1/2 با دبی 15 35070
461090 والو هواگیری  با ورودی 1/2 35116
981570 والو هواگیری کامل 1″ (بهمراه شیر تخیه) 35118
192220 16*1/2″ نیو والو کوپلی طرح جدید 35122
244510 20*1/2″ نیو والو کوپلی آبی و قرمز 35124
303770 16 نیو والو دو سر کوپلی آبی و قرمز 35132
367300 20 نیو والو دو سر کوپلی 35134
2611610 1″ والو کنار گذری (بای پس) 35214
204860 1/2″ نیو والو دو سر رو پیچ 35252
237080 1/2″ نیو والو دو سر تو پیچ 35262
221490 1/2″ نیو والو تو پیچ رو پیچ دسته آبی و قرمز 35272
391820 والو یکطرفه تو پیچ “2/ 1 35310
510760 والو یکطرفه تو پیچ “4/ 3 35312
204000 والو زانویی 4/ 3 * 2/ 1  (پشت لباسشویی) 35452
547810 25*3/4″ والو زانویی کوپلی آبی و قرمز 34453
695380 25*1″ والو زانویی کوپلی آبی و قرمز 35454
901250 32*1″ والو زانویی کوپلی آبی و قرمز 35456
179720 1/2″ والو گازی تو پیچ 35600
259550 3/4″ والو گازی تو پیچ #####
425950 1″ والو گازی تو پیچ 35604
1 1/2″ والو دو سر تو پیچ دسته گازی 35700
1 3/4″ والو دو سر تو پیچ دسته گازی 35702
1 1″ والو دو سر تو پیچ دسته گازی 35704
1 1/2″ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای 35710
355250 3/4″ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای 35712
1 1″ والو دو سر تو پیچ دسته پروانه ای 35714
1 1/2″ والو رو پیچ تو پیچ دسته گازی 35720
383390 3/4″ والو رو پیچ تو پیچ دسته گازی 35722
1 1″ والو رو پیچ تو پیچ دسته گازی 35724
1 1/2″ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای 35730
1 3/4″ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای 35732
560010 1″ والو رو پیچ تو پیچ دسته پروانه ای 35734
261430 1/2″ الو تو پیچ رو پیچ آبی و قرمز 35816
280010 1/2″ والو غیر گازی (نافی بلند) 35818
373580 3/4″ والو تو ییچ رو پیچ 35820
383580 3/4″ والو غیر گازی (نافی بلند) 35822
235350 1/2*3/8 والو پیسوار فیلتر دار 35840
s 1/2*1/2 والو پیسوار فیلتر دار 35842
1 1/2*3/8 والو پیسوار فیلتر دار طرح B قرمز و آبی 35850
1 1/2*1/2 والو پیسوار فیلتر دار طرح B قرمز و آبی 35852
1 والو تو پیچ رو پیچ “1 آبی  و قرمز 35870
1 والو تو پیچ رو پیچ “1 دسته فلزی 35872
1 والو دو سر رو پیچ “1 آبی  و قرمز 35890
1 والو دو سر رو پیچ “1 با قابلیت نصب مهره ماسوره پرسی رزوه ای دسته فلزی 35892
1 شیر حیاطی “2/ 1 * 2/ 1 35900
1 مهره و ماسوره “2 /1 * 16پرسی، مخصوص والو “2/ 1 35920
1 مهره و ماسوره “2 /1 * 20پرسی، مخصوص والو “2/ 1 35921
1 مهره و ماسوره “4 /3  *20پرسی، مخصوص والو “4/ 3 SGP 35922
1 1/2″ صافی زیر پکیچ تو پیچ رو پیچ 35930
1 3/4″ صافی زیر پکیچ تو پیچ رو پیچ 35932
1 1/2″ صافی زیر پکیچ دو سر تو پیچ 35940
1 3/4″ صافی زیر پکیچ دو سر تو پیچ 35942
1 16mm حلقه استیل اتصال پرسی 40110
1 20mm حلقه استیل اتصال پرسی 40112
1 25mm حلقه استیل اتصال پرسی 40114
1 32mm حلقه استیل اتصال پرسی 40116
1 40mm حلقه استیل اتصال پرسی 40118
1 50mm حلقه استیل اتصال پرسی 40120
202370 63mm حلقه استیل اتصال پرسی 40122
1780 16 اورینگ 40210
3000 20 اورینگ 40212
3750 25 اورینگ 40212
5020 32 اورینگ 40216
5280 40 اورینگ 40218
8030 50 اورینگ 40220
140410 63 اورینگ 40222
2270 1/2″ اورینگ 40230
5510 1″ اورینگ 40234
116410 16*1/2″ رابط تو پیچ کوپلی 50108
140590 20*1/2″ رابط تو پیچ کوپلی 50110
172930 20*3/4″ رابط تو پیچ کوپلی 50112
195700 25*3/4″ رابط تو پیچ کوپلی 50114
365130 32*1 رابط تو پیچ کوپلی 50118
108480 16*1/2″ رابط رو پیچ کوپلی 50208
147850 20*1/2″ رابط رو پیچ کوپلی 50210
234550 25*1/2″ رابط رو پیچ کوپلی 50211
212980 25*3/4″ رابط رو پیچ کوپلی 50212
168440 20*3/4″ رابط رو پیچ کوپلی 50215
325380 32*1″ رابط رو پیچ کوپلی 50218
320670 25*1″ رابط رو پیچ کوپلی 50220
1 16*16 زانو 90 کوپلی 60410
1 20*20 زانو 90 کوپلی 60412
1 25*25 زانو 90 کوپلی 60414
1 32*32 زانو 90 کوپلی 60416
1 16*1/2″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60510
1 20*3/4″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60514
1 25*3/4″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60518
1 25*1″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60520
1 32*1″ زانو 90  رو پیچ کوپلی 60522
1 16*1/2″ زانو چپقی کوپلی 60610
1 20*1/2″ زانو چپقی کوپلی 60612
1 20*3/4″ زانو چپقی کوپلی 60614
1 25*3/4″ زانو چپقی کوپلی 60618
1 25*1″ زانو چپقی کوپلی 60620
1 32*1″ زانو چپقی کوپلی 60622
1 16*16*16 سه راهی کوپلی 60710
1 20*20*20 سه راهی کوپلی 60712
1 25*25*25 سه راهی کوپلی 60714
1 32*32*32 سه راهی کوپلی 60716
1 16*20*16 سه راهی تبدیلی کوپلی 60740
1 20*16*16 سه راهی تبدیلی کوپلی 60742
1 20*16*20 سه راهی تبدیلی کوپلی 60744
1 20*20*16 سه راهی تبدیلی کوپلی 60746
1 25*16*20 سه راهی تبدیلی کوپلی 60749
1 25*16*25 سه راهی تبدیلی کوپلی 60750
1 25*20*20 سه راهی تبدیلی کوپلی 60752
1 25*20*25 سه راهی تبدیلی کوپلی 60754
1 32*16*32 سه راهی تبدیلی کوپلی 60758
1 32*20*32 سه راهی تبدیلی کوپلی 60760
1 32*25*25 سه راهی تبدیلی کوپلی 60762
299710 20*1/2*20 سه راهی 180 تو پیچ کوپلی 60862
598480 25*3/4*25 سه راهی 180 تو پیچ کوپلی 60868
215310 16*1/2 زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی 60910
200040 16*1/2 زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ کوپلی 60911
278460 20*1/2″ زانو صفحه دار تو پیچ کوپلی 60914
227280 20*1/2″ زانو صفحه دار پلیمری تو پیچ کوپلی 60915
278420 16*1/2*16 سه راهی صفحه دار تو پیچ کوپلی 61310
1 25*3/4″ شیر سوئیچی کوپلی طرح جدیید 69063
342090 20*1/2*20 سه راهی 180 صفحه دار تو پیچ کوپلی 61314
242770 16*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری کوپلی 61510
345660 16*1/2*20 سه راهی 90 دیواری کوپلی 61512
274280 20*1/2’*20 سه راهی 90 دیواری کوپلی 61514
309200 20*1/2″*16 سه راهی 90 دیواری کوپلی 61516
170570 زانو دیواری کوپلی “2/ 1* 16 61610
216170 زانو دیواری کوپلی “2/ 1* 20 61614
383870 زانو دیواری کوپلی 3/4″ *25 61618
259480 سه راهی دیواری کوپلی 16*”2/ 1* 16 61710
296490 سه راهی دیواری کوپلی 20*”2/ 1*20 61714
503440 161/2″*16 سه راهی دیواری موازی کوپلی 61810
493290 16*1/2″*20 سه راهی دیواری موازی کوپلی 61812
560260 20*1/2*20 سه راهی دیواری موازی کوپلی 61814
160820 16*16 بوشن کوپلی 60110
210650 20*20 بوشن کوپلی 60112
323140 25*25 بوشن کوپلی 60114
493470 32*32 بوشن کوپلی 60116
432760 32*25 بوشن کوپلی 60218
255410 25*20 بوشن کوپلی 60214
230940 25*16 بوشن کوپلی 60212
193970 20*16 بوشن کوپلی 60210
1 پایه شیر قطع و صل پلیمری 53210
1 محفظه تلسکوپی 54100
1 1/2″ شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز 61352
1 1″ شیر قطع و وصل دو سر روپیچ تمام برنز 61356
1 1/2″ شیر قطع و وصل دو سر روپیچ 61366
1 20 شیر قطع و وصل دو سر روپیچ 61367
1 3/4″ شیر قطع و وصل دو سر روپیچ 61368
1 25 شیر قطع و وصل دو سر روپیچ 61369
1 1/2″ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز 61542
1 1″ شیر شبکه دو سر رو پیچ تمام برنز 61546
1 1/2″ شیر شبکه دو سر رو پیچ 61558
1 20*1/2″ شیر شبکه رو پیچ رزوه ای و کوپلی 61559
1 3/4″ شیر شبکه دو سر رو پیچ 61560
1 25*3/4″ شیر شبکه رو پیچ کوپلی 61561
1 1/2″ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز 69052
1 1″ شیر یکطرفه تو پیچ رو پیچ تمام برنز 69056
1 1/2″ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ 69060
1 20*1/2″ شیر سوئیچی تو پیچ کوپلی 69061
1 3/4″ شیر سوئیچی رو پیچ تو پیچ 69062
1 25*3/4″ شیر سوئپی کوپلی طرح جدید 69063
1 پرس هیدرولیک 13116
1 40 قالب 13218
1 50 قالب 13220
1 63 قالب 13222
1 16 فنر خم خارج لوله 12650
1 20 فنر خم خارج لوله 12652
1 25 فنر خم خارج لوله 12654
1 32 فنر خم خارج لوله 12656
1 ابزار تنظیم سه پره16-20-25 12750
1 16 ابزار تنظیم 12710
1 20 ابزار تنظیم 12712
1 32 ابزار تنظیم 12716
1 40 ابزار تنظیم 12718
1 50 ابزار تنظیم 12720
1 63 ابزار تنظیم 12722
1 قیچی لوله بر 42 M 12810
1 16 فک و قالب 13510
1 20 فک و قالب 13512
1 25 فک و قالب 13514
1 32 فک و قالب 13516
1 16-32 لوله خم کن 14010
1 16 قالب لوله خم کار 14012
1 20 قالب لوله خم کار 14014
1 25 قالب لوله خم کار 14016
1 32 قالب لوله خم کار 14018
1 دسته ابزار تنظیم 14020
1 متر جعبه ابزار 3m 15020
1 کیف سامسونت 15030
1 باتری دستگاه پرس 13114
1 شارژر دستگاه پرس 13112
1 جعبه ابزار کامل 12910
1 رول باز کن لوله 17010
1 دستگاه منگنه زن بست خاردار 16010
1 63-40 دستگاه برش لوله 16050
186940 10mm فوم REBOUND XPE 12210
372670 20mm فوم REBOUND XPE 12220
556770 30mm فوم REBOUND XPE 12230
1 کابل و انبر جوش کامل 10004
1 20 لیتری محلول کاهنده نقطه انجماد (مکنا) 18012

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *