بایگانی‌ ماهانه: نوامبر 2018

0

مصرف برق مساجد و مدارس تا سه برابر افزایش یافت

 سخنگوی صنعت برق می گوید: به دنبال رایگان شدن برق مساجد و مدارس، مصرف برق این مراکز دو تا سه برابر افزایش یافته است. «محمودرضا حقی فام» ا افزود: سیاست رایگان کردن قیمت برق برای مدارس و مساجد سیاست درستی نیست زیرا به افزایش مصرف در این مراکز منجر می...

0

چرایی خاموشی‌ها

 تابستان امسال با خاموشی های پراکنده آغاز شد؛ این روند نه تنها زندگی روزمره، بلکه روند فعالیت واحدهای اقتصادی کشور را نیز تحت تاثیر قرار داد. زنگ تلفن به صدا در می آید؛ آقایی پشت خط است؛ بدون اینکه خود را معرفی کند با عصبانیت از قطعی برق گلایه کرده...