بایگانی‌ ماهانه: سپتامبر 2018

0

کنفرانس بین‌المللی برق

به ابتکار وزارت نیرو و با همکاری بیش از دویست و پنجاه موسسه صنعتی، دانشگاهی و مجامع علمی و تحقیقاتی داخل و خارج از کشور به صورت سالانه در تهران برگزار می‌شود. تعداد زیادی از متخصصان صنعت برق و استادان دانشگاه‌ها در طی زمان برگزاری کنفرانس که معمولا در آبان‌ماه...